od všeho něco

Vítám vás na mých stránkách a doufám , že se vám tu líbí a budete se vracet

Trocha humoru od Jiřího Žáčka

Bajka

Bajka

P7060137.JPG

Pravda a lež

Pravda a Lež se nemohly dohodnout, koho z nich lidé potřebují víc.

„Samozřejmě pravdu,“ řekla Pravda.

„Ale kdo ji unese?“ namítla Lež. „Kdo chce být šťastný, musí občas zalhat.“

„Naopak, nesmí!“ trvala na svém Pravda. „Ale přesvědčme se. Vidíš tamty dva mládence, kteří se dvoří stejné dívce? Vstupme každá do duše jednoho z nich, uvidíme, která z nás dvou zmůže víc!“

A tak se Pravda a Lež vtělily do dvou chlapců.

„Povězte mi, jaká jsem?“ řekla jim koketně dívka.

„Krásná,“ vydechl mládenec, v němž se usídlila Pravda. „Ale také rozmazlená, sobecká, hašteřivá a líná,“ dodal popravdě.

„Ty jsi ta nejkrásnější, nejněžnější, nejušlechtilejší bytost pod sluncem,“ zašeptal vášnivě druhý, jemuž napovídala Lež.

Jaký div, že první mládenec dostal košem, zatímco s druhým se dívka brzy zasnoubila.

„Sama vidíš,“ řekla Lež, „kdo je lidem prospěšnější.“

„Já,“ nedala se Pravda. „Já jsem zabránila tomu, aby si čestný a pravdomluvný mládenec uvázal na krk takovou semetriku!“

„Ale ten odmítnutý chlapec se pro svou pravdomluvnost trápí, zatímco lhář se těší z daru štěstí! Že si takový dar nezaslouží? Ale ano! Kdo je šťastný, snaží se, aby byli šťastní i ti druzí. A ona? Ženy jsou tvárné jako vosk. Když ji milující muž bude den co den ujišťovat, že je něžná a ušlechtilá, nakonec se lež stane pravdou a ona bude skutečně taková. Není to zázrak? Ten přece stojí za trochu lhaní!“

Obě se odmlčely a poté Pravda řekla:

„Zdá se, že milostné příběhy jsou naprosto nevhodné k mravnímu naučení

 
Mnoho lidí si zkazí celý život představou toho co jim hrozí