od všeho něco

Vítám vás na mých stránkách a doufám , že se vám tu líbí a budete se vracet

Muž +Žena

*

Rekvalifikační kurz pro muže

Nabídka nové vzdělávací aktivity

(Rekvalifikační kurz nově vyvinutý a akreditovaný MŠMT)

Název: "Nespecifický kurz"

Typ akce: Rekvalifikační kurz pro muže

Návaznost na ESF: navazuje na Národní plán zaměstnanosti v opatření Rovné příležitosti mužů a žen

Cílová skupina: muži diskriminovaní na trhu práce

Délka kurzu: 112 vyučovacích hodin rozdělených do 14 dní, doporučeno 1 x týdně (pro vysokou náročnost)

Obsah kurzu:

Číslo tématu:
Tématický obsah jednotlivých výukových dnů:
Forma (metodické doporučení):

1.
Téma: Jak zalévat květiny za oknem.
Prezentace s diapozitivy.

2.
Téma: Toaletní papír - Roste sám od sebe v držáku?
Diskuze u kulatého stolu.

3.
Téma: Je možné při močení použít techniku zvednutého sedátka a tím se vyhnout mokré podlaze?
Skupinové cvičení.

4.
Téma: Základní rozdíly mezi podlahou a košem na špinavé prádlo.
Grafická prezentace v Power Pointu.

5.
Téma: Špinavé nádobí - Může levitovat směrem do dřezu?
Videoprojekce s příklady.

6.
Téma: Ztráta identity - Založit někam ovladač k televizi, nebo dovolit i ostatním, aby ho používali?
Nemoderovaná diskuze.

7.
Psycho cvičení v sebeovládání: Jak hledat ztracené věci a neřvat při tom na manželku.
Otevřené fórum.

8.
Téma: Zdravověda - Má nošení květin a drobných dárků negativní dopad na zdraví muže?
Audio prezentace.

9.
Téma: Skuteční muži se neptají na cestu, když zabloudí.
Svědecké výpovědi.

10.
Téma: Je geneticky možné sedět tiše vedle řidičky, když se snaží zaparkovat do mezery mezi auty?
Simulace na trenažéru.

11.
Téma: Učíme se žít - základní rozdíly mezi žít sám a žít s někým.
Výuka "on-line".

12.
Téma: Jak se stát ideálním společníkem při nákupech relaxačních pomůcek.
Dechová cvičení, meditace.

13.
Téma: Jak bojovat s cerebrální atrofií a zapamatovat si důležitá data manželského života (manželčiny narozeniny, datum svatby atd.)
Cerebrální šoková terapie.

14.
Téma: Klíče od auta a jiné maličkosti - Rozvoj dovedností ukládat věci na své místo.
Praktické cvičení.


Ukončení kurzu: Po ukončení kurzu obdrží každý přeživší účastník kurzu osvědčení s celostátní platností.

 

Žádné komentáře
 
Mnoho lidí si zkazí celý život představou toho co jim hrozí