od všeho něco

Vítám vás na mých stránkách a doufám , že se vám tu líbí a budete se vracet

Murphyho zákony

*

Whistlerův zákon:
Nikdy není jisté, kdo má pravdu, vždy je však jisté, kdo je šéfem.

 

MacDonaldův zákon:
Poradci jsou tajuplní lidé, kteří z vás tahají rozumy, aby vám měli co poradit.

 

Thalův zákon:
Každá vize vyvolává revizi.

 

Železný sociologický zákon oligarchie:
Při každé organizované činnosti jakéhokoliv druhu se vydělí malá skupinka lidí, kteří se postaví do čela, a z ostatních se stane poslušné stádo.

 

První zákon systematiky:
Nakonec se vždy potvrdí, že každý složitý fungující systém se zrodil z jednoduchého fungujícího systému.

 

Bolingův postulát:
Cítíte-li se skvěle, budte bez obav. To přejde.

 

Gumpersonův zákon:
Pravděpodobnost, že se něco stane, je nepřímo úměrná tomu, nakolik je žádoucí, aby se tak stalo.

 

Druhý Soddův zákon:
Zákonitě musí jednou nastat ta nejhorší možná situace.

 

Ehrmanův komentář:
1. Aby mohlo být lépe, musí být hůře.
2. Kdo říkal, že bude lépe?

 

Nereciproční zákony prognóz:
Záporné prognózy přinášejí záporné výsledky.
Kladné prognózy přinášejí záporné výsledky.

 

Žádné komentáře
 
Mnoho lidí si zkazí celý život představou toho co jim hrozí